فندک زیپو جفتی

2 کالا

فندک زیپو جفتی Zippo Lighter Reg-Slim. انواع فندک های زیپو جفتی