رانسون

فندک های رانسون یکی از رقبای قدیمی زیپو هستند. مشخصه فندکهای رانسون در مقایسه با زیپو خشن بودن و محکم بودن این فندکها بود. هنگامی که شما یک مدل قدیمی رانسون را روشن میکنید مانند چکاندن یک کلت در دستان شماست. رانسون سالهای سال همچین حسی را به مشتریان خود عرضه کرده. با این که در سال 2010 بعد از بیش از یک قرن رانسون بخشی از داراییهای خود را به زیپو واگذار کرد اما همچنان به تولید محصولات خود ادامه داده.