فندک زیپو گازی

انواع فندک های زیپو گازی ( Butane Gas ) با شعله آبی و گاز بوتان. مجموعه فندک های گازی زیپو برای کسانی که از مدلهای بنزینی زیپو استفاده نمی کنند.