در جهان ما سالانه 300 میلیون تن کاغذ تولید می شود. این آمار زنگ خطری خواهد بود برای زمین و نسل آینده. بخش بزرگی از این تولید صرف رسید ها و فاکتور های روزانه خرید می شودو این روند روز به روز در حال پیشرفت است. طبق آمارهای موجود، تنها برای رسید های آمریکا، سالانه 10 میلیون درخت قطع می شود و در انگلیس هر سال 11 میلیارد رسید خرید صادر می شود. در 20 سال گذشته استفاده از محصولات کاغذی در جهان از 92 میلیون تن به 208 میلیون تن افزایش پیدا کرده است. طبق این تحقیقات بیشترین حجم این مصرف، حتی برای بسته بندی محصولات هم نیست بلکه برای نوشتن مقالات مدرسه ای، پرینت خرید رایانه ای، فتو کپی و دفترچه های یادداشت مصروف می شود. مثلا در آمریکا تحقیقات آژانس حفاظت از محیط زیست نشان داده که به طور میانگین هر کارمند متوسط سالانه 10000 برگه کاغذ مصرف می کند. در ایران نیز ما با رشد همچین روندی مواجه ایم. اینها آماریست که هر انسانی را به فکر وامیدارد.

اسموکیش از این پس تصمیم دارد که به همراه بسته های ارسالی خود از فاکتور خرید استفاده نکند و همراه با این روند رو به رشد تخریب محیط زیست نباشد. همه ما بخش کوچکی از این جهانیم و به اندازه و سهم خود می بایست در حفظ آن کوشا باشیم. اسموکیش قصد دارد به سهم و اندازه خود قدم کوچکی بر دارد. پس در هنگام خرید ما گزینه اختیاری “فاکتور نمیخواهم” را در وبسایتمان به کار گرفته ایم تا شما هم به ما بپیوندید در این کار. در کنار این محبتتان، ما برای شما یک هدیه کوچک در نظر گرفته ایم که با بسته های خود برای شما ارسال می کنیم. تا هم قدر دانی خود را از خرید شما داشته باشیم و هم یک یادگاری و یادآوری برای شما باشدکه در مصرف کاغذ در هر جایی بیشتر دقت کنیم. ممنون از همراهی شما.